Điều trị đau dây thần kinh sau Zona.

  Varicella-zoster virus (VZV) gây nên bệnh thủy đậu và bệnh zona. Sau khi bị nhiễm trùng tiên phát (thủy đậu), VZV tiềm ẩn trong các thần kinh giao cảm trước khi được tái hoạt, theo dây thần kinh cảm giác tới da gây bệnh zona.

Vai trò của Botulinum toxin nhóm A trong điều trị đau thần kinh.

Vai trò của Botulinum toxin nhóm A trong điều trị đau thần kinh.

  Đau là một cảm giác khó chịu và trải nghiệm cảm xúc xuất hiện cùng lúc với sự tổn thương thực sự hay tiềm tàng của các mô, hoặc được mô tả theo kiểu giống như thế. Theo định nghĩa của Hiệp hội nghiên cứu đau quốc tế (International Association for the Study of Pain – IASP).

Điều trị ĐAU do co cứng cơ sau Đột quỵ não
Điều trị ĐAU do co cứng cơ sau Đột quỵ não
Bài ngày hôm trước Bài ngày hôm sau